Ruostumattoman teräksen hapotus

MARKKINOIDEN TEHOKKAIN PEITTAUSLAITTEISTO

S U P E R   E C O N O M Y   D E C K   &   U N I C A   P R O F E S S I O N A L

PEITTAUS
PELKISTYS
RASVANPOISTO
SÄHKÖKIILLOTUS
PASSIVOINTI
TÄPLIENPOISTO

ruostumattoman_teraksen_peittaus.png.jpgsahkokemiallinen_peittaus.jpg

ILMAN VAARALLISIA TAI SYÖVYTTÄVIÄ KEMIKAALEJA KERTAKÄSITTELYLLÄ ILMAN VAIKUTUSAIKAA


Katso videoarkisto, kuinka peittaus ja pelkistys tapahtuu sähkökemiallisesti ilman vaarallisia happoja:
http://www.canaleinox.com/

RICERCA CHIMICA GROUP kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä metallien pintakäsittelyyn. Teknologiat tähtäävät parempaan tuottavuuteen ja työturvallisuuteen. Laitteistot ja kemikaalit yhdessä takaavat minimaalisen ympäristöön kohdistuvan rasituksen. Yhtiön valmistamat laitteistot ovat CE-hyväksyttyjä ja noudattavat 2006/42/CE- ja 2004/108/CE-direktiivejä